domingo, 20 de agosto de 2023

Misa da Nosa Señora

   O 15 de agosto celebramos a festividade da Virxe dos Ollos Grandes, padroa de Lugo, cantando unha misa na súa honra na Catedral.

   A misa estivo presidida polo prelado da diócese, D. Alfonso Carrasco Rouco. Actuou como organista D. Luís Varela Castiñeira, Prefecto de Música da sé, coa aportación das harmonías vocais do Orfeón, dirixido por Marcos Fernández Mosquera, interpretando o repertorio que se detalla a continuación:

   -Himno a la Virgen de los Ojos Grandes. J. Ortiz Peña. Arr. J. Molejón.

   - Señor ten piedad. Misa Alrededor de tu Mesa. F. Palazón.

   - De pie a tu derecha. Salmo. L Elizalde.

   - Aleluya. I. García Ramos.

   - Ave María. T. L. de Victoria.

   - Santo. Misa Alrededor de tu mesa. F. Palazón.

   - Cordero de Dios. Misa Alrededor de tu mesa. F. Palazón.

   - Hija de Sión. L. Deiss.

   - Ave Verum. J. P. Lécot.

   - Salve Regina. Gregoriano.

   Concluída a cerimonia, os asistentes, celebrantes e Orfeón desprazámonos ao camarín da Virxe dos Ollos Grandes, obra de Casas Novoa, onde o concelleiro de transición ecolóxica e impulso rural, Miguel Fernández, fixo unha ofrenda floral en nome da Corporación Municipal.

   Finalmente, o Orfeón Lucense interpretou a Cantiga nº 77 de Afonso X O Sabio, titulada Da que Deus mamou, na que se narra o milagre da curación dunha muller tolleita acontecido en Lugo e atribuído á Virxe.

   Na imaxe, un momento da ofrenda floral.                                    Tomada de Facebook. Catedral. 15/08/2023