martes, 18 de maio de 2021

Retomando a vida

Comezamos a ensaiar no Claustro da Catedral para as solemnidades do Corpus Christi e para a Noite Coral 2021. Cantamos en grupo reducido e cumprindo estrictamente as medidas propostas polas autoridades. Alédanos poder albiscar de novo a vida!!

Nas imaxes distintos momentos dun ensaio da Noite Coral.