luns, 30 de marzo de 2015

Xoves Santo

Programa do Orfeón Lucense para a liturxia da Eucaristía da Santa Cea que se celebrará na SICB de Lugo o próximo xoves, a partir das 18.00 horas.


ENTRADA: Nosotros hemos de gloriarnos, de J. Castiñeira..
KYRIE da Misa brevis Sancti Joannis de Deo, de F. J. Haydn.  
GLORIA  da Misa brevis Sancti Joannis de Deo, de F. J. Haydn.
SALMO: El cáliz que bendecimos, de J. Madurga. 
EVANXEO: A palabra do Señor, de J. Castiñeira. 
LAVATORIO: Jesús el Señor, de J. Castiñeira, e Un mandamiento nuevo. 
OFERTORIO: Dulcis Christe, de M. Grancini (solistas: Silvia Nadela e Sara Cruz, sopranos).
SANCTUS  da Misa brevis Sancti Joannis de Deo, de F. J. Haydn.
CORDERO DE DIOS, de F. Palazón. 
COMUÑÓN: Donde hay caridad y amor, de F. Palazón.
COMUÑÓN II: Ecce panis, de J. Moreno Fuentes. 

xoves, 26 de marzo de 2015

Semana Santa 2015

Comeza a Semana Santa, e o Orfeón Lucense, un ano máis, cantará na Catedral de Lugo nas celebracións dos días máis destacados.
Para empezar, o próximo Domingo de Ramos, durante a Santa Eucaristía que seguirá á procesión da Borriquiña polas rúas da cidade.
O Programa será o seguinte:
Misa de F. Palazón (Santo e Cordero de Dios
Salmo  Dios mio, Dios mío (LDS 106)
Christus factus est de Martín de Villanueva 
Comuñón: Comiendo del mismo pan  (CLN O 23),  de Joaquín Madurga
In Monte Oliveti de Juozas Naujalis