martes, 24 de novembro de 2020

Funeral por Dª Visitación Rouco Varela

O Orfeón Lucense participou na Misa de funeral que se celebrou esta tarde na Catedral polo eterno descanso de Dª Visitación Rouco Varela, nai do Excmo. e Rvdmo. Sr. D. Alfonso Carrasco Rouco, bispo de Lugo.

A cerimonia estivo presidida polo prelado da diócese e concelebrada por diferentes autoridades eclesiásticas procedentes de distintos puntos da península, ademais do cabildo catedralicio. 

Actuou como organista o Mestre da Capela da catedral, D. Luís Varela Castiñeira, e o director habitual do Orfeón, D. Marcos Fernández Mosquera. 

O repertorio elixido para esta  liturxia foi o seguinte:

- No he de morir, viviré. Cesáreo Gabaraín.

- Señor ten piedad. Misa Alrededor de tu Mesa. F. Palazón

- Interleccional. X.  Castiñeira

- Santo. Misa Pascual. X. Castiñeira

- Cordero de Dios. Misa Pascual. X. Castiñeira

- Jesu Rex admirabilis. G. P. da Palestrina