domingo, 17 de abril de 2022

Sábado Santo 2022

  Despois da posta do sol, como está ordeado, comezou a celebración da Vixilia Pascual coa beizón do lume no adro da Catedral e tamén a da auga.

  Ademais de acompañar os cantos propios da liturxia do día, o Orfeón interpretou o seguinte repertorio:

   - Gloria. Misa Alrededor de tu Mesa. F. Palazón.

   - Aleluya de los irlandeses. J. P. Lécot.

   - Santo. Misa Alrededor de tu Mesa. F. Palazón.

   - Cordero de Dios. Misa Alrededor de tu Mesa. F. Palazón.

   - O pan do ceo. X. Portas Ferro.

   - O salutaris. P. de la Rue.


   Na imaxe un momento previo á beizón do lume no adro da Catedral.


   

         

   

   

   

   

Ningún comentario:

Publicar un comentario