sábado, 25 de xuño de 2022

Vésperas da Ofrenda ao Santísimo. 2022

  O Orfeón acompañou, como xa vén sendo costume, as solemnes Vésperas que se celebran o día anterior á Ofrenda do Antigo Reino de Galicia ao Santísimo.

 Dirixido por Marcos Fernández Mosquera, interpretamos o repertorio seguinte:

   - Vésperas solemnes.

   - Ave verum. W. A. Mozart.

   - Kyrie en Re M. J. P. Lécot.

   - Gloria de Lourdes. J. P. Lécot.

   - Aleluia. I. García Ramos.

   - Santo. Misa Alrededor de tu Mesa. F. Palazón.

   - Cordero de Dios. Misa Alrededor de tu Mesa. F. Palazón.

   - O pan do ceo. X. Portas Ferro e I. García Ramos.

   - Eu creo en Ti, Señor. L. Mason.

   - Cantemos al Amor. I. B. de Sagastizábal.


Ningún comentario:

Publicar un comentario